RTÜK Hesap Tutmuyor

Medya kuruluşlarına ceza kesme yetkisine sahip kuruluş olan RTÜK, cezaları ve alacakları takip etmiyor.


Haber Tarihi : 05 Eki 2017 09:56

RTÜK’ün 2016 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, kesilen cezaları, vadesi gelen ve geçen alacaklarını muhasebeleştirmediğini, hiçbir yere kaydetmediğini saptadı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre;

Sayıştay’ın denetim raporunda, kurum gelirlerinin yansıtılması gereken “Gelirlerden Alacaklar Hesabı”nın hiç kullanılmadığı yer aldı. Denetim Raporu’nda, “Kurumun gelir olarak tahakkuk ettirdiği ve gelecek faaliyet dönemlerinde tahsili gereken alacaklarını 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı’na kaydetmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede kurumun 2016 faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsili gereken 12.035.649,31 TL alacağı bulunmasına rağmen Gelirlerden Alacaklar Hesabına hiç kayıt yapmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ceza kesiyor, takip etmiyor
RTÜK’ün, yasaya aykırı yayın yapan radyo ve televizyonlara kestiği 12 milyon tutarındaki cezayı da mali kayıt ve tablolara yansıtmadığını saptayan denetçiler, bu durumun alacaklara ilişkin sağlıklı bilgiye ulaşmada zaaf oluşturacağı tespitini yaptı. Sayıştay, RTÜK’ün, “İdari para cezalarını da kapsayacak şekilde, tahsilat sistemini de yönetecek web tabanlı tahsilat programı uygulanmaya başlandı. Söz konusu yazılımda gelir tahakkuku uygulamasının kullanılmasına henüz başlanılmadı” savunmasına karşın, bu durumun izlemeye alındığını belirtti.

Kayıtsız 124.5 milyon
RTÜK’ün “vergi gelirleri, sosyal güvenlik gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar ile diğer faaliyetler sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirler”den vadesi bir yılın altına inenleri kaydedeceği hesabın da hiç kullanılmadığı belirlendi. Raporda, 2016 yılına ait 124 milyon 542 bin 998 lira gelirin hesaplara yansıtılmamamasının Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı olduğu vurgulandı. 

Geciken borçlar da takip edilmiyor
Sayıştay Denetim Raporu’nda, RTÜK’ün 939 bin 467 liralık vadesi dolan alacağının da Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı’na kaydedilmediği bulgusu yer aldı. Kurum yine “yeni bir web tabanlı tahsilat programına geçildiği, programın henüz kullanıma alınmadığı, bu nedenle de bulgu konusu edilen tutarın kayıt altına alınamadığı” savunması yaptı.rtük radyo ve televizyon üst kurulu sayıştay
Görüşleriniz bizim için önemli...


Bize Yazın!